PROCES PROJEKTOWY

Pracownia STRUKTURA PROJEKT wszystkie zlecone prace sporządza w oparciu o technologię BIM (Building Information Modeling), polegającą na tworzeniu modelu budynku w 3d. Przestrzenna bryła przyszłej inwestycji, może być jednocześnie wykorzystywana na każdym etapie realizacji przez wszystkich uczestników procesu projektowego: Inwestora, Projektanta, Wykonawcę oraz Urzędników. Korzyści płynące z nowoczesnego projektowania, to przede wszystkim ograniczenie nakładów finansowych – według szacunków specjalistów ok 20% kosztów kontraktów projektowych w technologii 2d stanowią roboty dodatkowe, stosując technologię BIM możemy zmniejszyć je nawet do ok 3%.

 

 

PROJEKT KONCEPCYJNY

Etap koncepcji powstaje za pomocą oprogramowania Autodesk Revit Architecture umożliwiającego utworzenie bryły o dowolnych kształtach. Modelując budynek w przestrzeni 3d jesteśmy w stanie lepiej uwidocznić i pokazać nasze intencje projektowe. Prezentacja idei dla Inwestora staje się bardziej czytelna i pozwala podjąć mu właściwą decyzję. Powstała bryła 3d stanowi kompatybilny model wykorzystywany w dalszych specjalistycznych programach na etapie tworzenia obliczeń wytrzymałościowych, dokumentacji wykonawczej i projektu budowlanego oraz wizualizacji.

 

 

 

 

WIZUALIZACJA

Bardzo często Klienci chcą dowiedzieć się jak w rzeczywistości będzie wyglądała zaplanowana inwestycja. W odpowiedzi na Państwa potrzeby przygotowujemy foto-realistyczne wizualizacje, które zostają stworzone po wstępnej akceptacji projektu. Tworząc graficzną prezentację architektoniczną budynku oraz jego wnętrza stawiamy na realizm kompozycji, tak by wybrane wspólnie z Inwestorem materiały i tekstury w pełni oddawały charakter przyszłego miejsca. Wizualizacje powstają w oparciu o legalne licencjonowane oprogramowanie 3ds max.

 

 

 

 

 

 

OBLICZENIA

Konstrukcje stalowe, żelbetowe oraz drewniane liczymy w autoryzowanym programie Robot Structural Analisys Professional, który umożliwia dokładną i kompleksową analizę, uwzględniającą przestrzenne zachowanie konstrukcji. Dzięki wykorzystywaniu zaawansowanych narzędzi do analizy wytrzymałościowej możemy zbadać zarówno liniowe jak i nieliniowe zachowania materiałów. Wszystkie obiekty projektujemy na podstawie aktualnych Eurokodów.

 

 

 

 

KONSTRUKCJE STALOWE

Projekt wykonawczy konstrukcji stalowych wykonujemy przy użyciu specjalistycznego oprogramowania Advance Steel. Program znacząco zwiększa jakość otrzymywanej dokumentacji przy jednoczesnym zminimalizowaniu ryzyka wystąpienia błędów budowlanych. Na każdym etapie powstawania modelu mamy możliwość sprawdzenia czy nie występują kolizję elementów oraz czy konstrukcję uda się złożyć na budowie. Podstawę opracowanej dokumentacji stanowią rysunki tj.: warsztatowe elementów konstrukcji, montażowe wraz z perspektywami konstrukcji, detale połączeń, kompletne zestawienia materiałów i śrub oraz pliki NC dla maszyn cyfrowych.

 

 

 

 

KONSTRUKCJE ŻELBETOWE I DREWNIANE

Konstrukcje żelbetowe oraz drewniane powstają w oparciu o modele 3d powstałe podczas procesu projektowego, bądź tworzone są od podstaw w programie Revit Structure. Nowoczesna technologia umożliwia natychmiastowe generowanie rzutów, przekrojów oraz szczegółów konstrukcji, które finalnie detalowane są w programie Autocad. Dzięki modelowaniu w 3d na bieżąco kontrolujemy zużycie materiału (beton, drewno), a tym samym minimalizujemy koszty wykonania inwestycji. Revit Structure eliminuje konieczność powielania modelu i zwiększania ilości rysunków, nie tylko ułatwiając pracę projektanta, ale przede wszystkim likwiduje błędy powstałe na etapie standardowego kreślenia dokumentacji projektowej.